Darbuotojų adaptavimo sistema / Apie DAS

Darbuotojų adaptavimo sistema (DAS) - pagal įmonės poreikius parengta priemonių, skirtų naujų darbuotojų adaptavimui, visuma. Tai pagrindinis mūsų naudojamas darbuotojų lojalumo formavimo įrankis. Įdiegta Darbuotojų adaptavimo sistema pagreitina naujų darbuotojų socializaciją ir profesinę adaptaciją.

Reikia nemažai laiko, kol naujas darbuotojas ima dirbti maksimaliai efektyviai. Adaptavimas - tai pagalba darbuotojui kuo greičiau įsisavinant informaciją, reikalingą sėkmingam darbui, užmezgant gerus tarpasmeninius santykius su kitais kolektyvo nariais ir suvokiant įmonės kultūros specifiką.

DAS tikslas - padėti organizacijai kuo greičiau adaptuoti naują darbuotoją, taip užtikrinant kuo efektyvesnį naujo darbuotojo darbą. Tai padaryti padeda specializuota metodinė medžiaga tiesioginiam vadovui bei personalo specialistui, procedūros bei vidiniai apmokymai darbuotojams.

Kvalifikuoti mūsų konsultantai parengs Jūsų organizacijos poreikius ir vidinę kultūrą labiausiai atitinkančią darbuotojų adaptavimo sistemą. Taip pat turite galimybę įsigyti jau parengtas ir adaptavimo procese naudojamas formas (su pildymo rekomendacijomis).

Kiti produktai