Elektroninė darbuotojo knyga / Nauda


Elektroninėje erdvėje kuriama Darbuotojo knyga padės organizacijoje diegti vidinio bendravimo kultūrą bei sustiprinti ryšį su savo darbuotojais.

Dirbant elektroninėje erdvėje ir tinkamai ja naudojantis, žymiai pagėrės informacijos perdavimas, grįžtamasis ryšys, darbinis aktyvumas, psichologinis klimatas bei produkcijos kokybė.

Svarbu įvertinti ir tai, kad rūpinimasis darbuotojais leis suburti lojalią komandą bei sukurti teigiamą organizacijos įvaizdį.

Atsižvelgdami į skirtingus vadovų, personalo vadovų ar administratorių poreikius, mes siūlome tris Elektroninės darbuotojo knygos versijas ir galimybę per 14 dienų išbandyti Bandomąją versiją.

Kiti produktai